Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Milieudefensie en bevolkingsbeleid (9 december 2017)
 ECOLOGICA, Hans Meek (1 december 2017)
 Conferentie Eco-sufficiency, Brussel (20 november 2017)
 Hans Lyklema overleden (31 oktober 2017)
 Earth Overshoot Day (2 augustus 2017)
 Noodzaak bevolkingsbeleid (december)
 Domela Nieuwenhuis-lezing (20 november)
 Living Planet Report (oktober)
 Quoteren van schaarse delfstoffen (17 oktober)
 Oxfam/Novib gebruikt Voetafdruk (september)
 Earth Overshoot Day (8 augustus 2016)
 Stand.Zomer over bevolkingsgroei (2 augustus 2016)
 Nieuwsbrieven Global Footprint Network (juli 2016)
 Een tegen honderd (22 mei 2016)
 Breed Welvaartsbegrip (april 2016)
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
  200911_Footprint standards
  200911_Voetafdruk provincies
  200904_Oratie over de Voetafdruk
 

Nieuwe Footprint-standaards

Het Global Footprint Network heeft de Ecological Footprint Standards 2009 gepubliceerd. Er is voortgebouwd op de eerste set van internationaal erkende standards uit 2006.

Voor het eerst zijn "standards" en richtlijnen opgenomen voor de Voetafdruk van producten, diensten en organisaties, naast nationale en regionale metingen. De nieuwe standards zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat Voetafdrukmetingen goed vergelijkbaar zijn. Ook wordt uniforme communicatie beoogd en een transparante methodiek.

De standards zijn ontwikkeld via een proces van consensus door een Standards Committee van vertegenwoordigers van universiteiten, overheden, NGO’s en adviesbureau’s.

De nieuwe standards zijn te vinden op www.footprintnetwork.org