Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Milieudefensie en bevolkingsbeleid (9 december 2017)
 ECOLOGICA, Hans Meek (1 december 2017)
 Conferentie Eco-sufficiency, Brussel (20 november 2017)
 Hans Lyklema overleden (31 oktober 2017)
 Earth Overshoot Day (2 augustus 2017)
 Noodzaak bevolkingsbeleid (december)
 Domela Nieuwenhuis-lezing (20 november)
 Living Planet Report (oktober)
 Quoteren van schaarse delfstoffen (17 oktober)
 Oxfam/Novib gebruikt Voetafdruk (september)
 Earth Overshoot Day (8 augustus 2016)
 Stand.Zomer over bevolkingsgroei (2 augustus 2016)
 Nieuwsbrieven Global Footprint Network (juli 2016)
 Een tegen honderd (22 mei 2016)
 Breed Welvaartsbegrip (april 2016)
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

Earth Overshoot Day (EOD) 2017 valt op 2 augustus

Dat is weer 6 dagen eerder dan vorig jaar. Zie ook de uitleg op de uitleg aldaar: overshoot day 2016

  • Op www.overshootday.org/ kunt u meer lezen over EOD en over manieren om de datum later in het jaar te laten vallen.
  • Op www.footprintcalculator.org/ staat een nieuwe footprint calculator die uitrekent op welke datum EOD zou vallen als iedereen zoals u zou leven qua materiele consumptie.

Minder mensen, minder consumptie per persoon

De Werkgroep Voetafdruk Nederland pleit al jaren voor een duale aanpak:

  • geef voorlichting over het maatschappelijk belang van nog kleinere gezinnen;
  • streef naar het invoeren van quotering, bijvoorbeeld van energiegebruik.

Met deze door de overheid uit te voeren maatregelen, zodra daar een meerderheid voor is, kan de overshoot in Nederland, die uiteraard nog steeds bovengemiddeld is, worden teruggedrongen.

Meer informatie vindt u op deze website.