Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Columns
 Een economie naar behoefte, Arnold Bomans (4 juli)
 Footprint Justice, Jan Juffermans (maart 2021)
 De tol van netto nul, Arnold Bomans (23 februari 2021)
 Burgerberaad over de milieucrisis, Arnold Bomans (23 februari 2021)
 Grenzen aan de groei opnieuw, Han Snijders (november 2020)
 Planet of the Humans, Quintijn Hoogenboom (20 september 2020)
 Opinie Energietransitie in Trouw, Quintijn Hoogenboom (20 augustus 2019)
 De onbewoonbare aarde en Warme aarde, koel hoofd vergeleken, Quintijn Hoogenboom (28 juli 2019)
 Biodiversiteit, bomen en Steenbreek, Jan Juffermans (15 mei 2019)
 Dode bomen, Han Snijders, april 2019
 

Biodiversiteit, bomen en Steenbreek

Maandag 13 mei 2019 werd in Parijs, door 700 wetenschappers uit 130 landen, een VN-rapport gepresenteerd over de rampzalige afname van de mondiale biodiversiteit. Eerder had het Wereldnatuurfonds al de noodklok geluid met het Living Planet-rapport 2018.

De grote waarde van de biodiversiteit van dieren, planten en bomen wordt helaas nog veel te weinig gewaardeerd. Bomen worden in veel gevallen te vaak en te gemakkelijk gekapt. Met zwakke argumenten als last van blad, vogelpoep of wat suikerhoudend vocht uit Lindebomen, gaan vele bomen tegen de vlakte. Met bovendien het grote gevaar dat het hout in de kachel verdwijnt, wat ook negatieve gevolgen heeft.

Gelukkig is er ook landelijk meer zorg gerezen rond de kap van bomen, zelfs hele hectares tegelijk door Staatsbosbeheer. Natuurmonumenten besloot voorlopig te stoppen met kappen. Er wordt nu nieuw beleid ontwikkeld. Natuurorganisaties bleken bij hun werk nog nauwelijks verband te leggen met de klimaatontwrichting en met fijnstof. Bij verbranding van hout komt veel CO2 vrij (zelfs nog meer dan bij kolenstook) en ook (ultra)fijnstof, en dat is uitermate schadelijk voor onze gezondheid; bijv. astma, longproblemen en zelfs met dementie is een link gelegd.

Door een onvergeeflijke fout werd op Europees niveau hout aangemerkt als CO2-neutraal, waardoor verbranding van hout/pellets buiten de klimaatberekeningen werd gehouden! In theorie wordt bij herplant, als dat al gebeurt, wel weer CO2 opgenomen, maar voordat er weer dikke bomen staan, zijn we zeker 70 tot 100 jaar verder. Terwijl we voor het behoud van een nog enigszins veilig klimaat juist de komende 10 -12 jaar alles op alles moeten zetten om vooral de CO2-uitstoot minstens te halveren. Na jaren van publicaties en debat gaat nu eindelijk in Europa het roer om. Hopelijk ook in Nederland.

Laten we dus vooral meer bomen planten en genieten van groen in onze tuinen in plaats van stenen, ook voor je eigen gezondheid; ‘Steenbreek’ heet de landelijke actie hiervoor.

mei 2019