Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Columns
 Een economie naar behoefte, Arnold Bomans (4 juli)
 Footprint Justice, Jan Juffermans (maart 2021)
 De tol van netto nul, Arnold Bomans (23 februari 2021)
 Burgerberaad over de milieucrisis, Arnold Bomans (23 februari 2021)
 Grenzen aan de groei opnieuw, Han Snijders (november 2020)
 Planet of the Humans, Quintijn Hoogenboom (20 september 2020)
 Opinie Energietransitie in Trouw, Quintijn Hoogenboom (20 augustus 2019)
 De onbewoonbare aarde en Warme aarde, koel hoofd vergeleken, Quintijn Hoogenboom (28 juli 2019)
 Biodiversiteit, bomen en Steenbreek, Jan Juffermans (15 mei 2019)
 Dode bomen, Han Snijders, april 2019
 

U mag het zeggen

Een burgerberaad over de milieucrisis en wat verder nodig is.

Hoe kan het dat de Nederlandse overheid niet in staat is om bijvoorbeeld terrasverwarmers te verbieden? Al was het maar om toe te geven dat het milieu (het klimaat, dieren en planten, grondstoffen, de hele aarde) razendsnel ineenstort? En waarom kan een Frans burgerberaad zo'n verbod wel doorvoeren? Dit rapport legt het uit op basis van de inbreng van vele deskundigen.

De kwestie van terrasverwarmers is een tijd lang ingehaald geweest door de werkelijkheid: tijdens de winter van 2021 bleven de terrassen leeg door de maatregelen tegen Corona. Evenzo is een discussie over een nationaal burgerberaad achterhaald door de ernst van met name klimaatontwrichting: dat is de conclusie nadat alle wetenschappelijke bevindingen op een rijtje zijn gezet. Om de aarde nog een beetje leefbaar te houden, moeten we onmiddellijk stoppen met fossiele brandstof, maar dat kon wel eens miljarden slachtoffers kosten, of althans miljarden mensen zonder energie achterlaten indien anderen net zoveel krijgen als de armsten nu. Doorgaan met fossiel zal echter vermoedelijk een vergelijkbaar tol eisen.

Linksom of rechtsom zijn enkele miljarden doden dus aannemelijk of zijn er aanwijzingen voor. Aangezien overheden hebben gefaald dat gevaar af te wenden, is de conclusie: organiseer onmiddellijk een wereldwijd burgerberaad en verkondig een planetaire noodtoestand die verder met zo'n burgerberaad wordt uitgewerkt. Dat beraad moet ook worden uitgebreid tot een 'brede samenspraak' waarin wetenschappers van allerlei disciplines en diverse belangenvertegenwoordigers een stem krijgen omdat de kwestie te ingewikkeld is om door een aantal burgers in een paar weekeinden fundamenteel te worden aangepakt. En tenslotte: burgers hebben het recht, of liever: de plicht om geweldloos in opstand te komen om dit alles af te dwingen, niet alleen voor henzelf, maar voor de hele aarde.

Lees het rapport 'U mag het zeggen' (pdf 80 pagina's 1,4mb).

Arnold Bomans 23 feb 2021