Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
 

Contact

De Werkgroep Voetafdruk Nederland, die verantwoordelijk is voor de inhoud van deze website, kunt u via e-mail bereiken.

 • Voorzitter is , Boxtel. Jan werkte na enkele studiejaren marketing, sociologie en filosofie als grafisch ontwerper en uitgever in Leiden. In 1978 ging hij als hoofdredacteur/uitgever naar het Eco-centrum De Kleine Aarde in Boxtel, waar hij in verschillende functies tot zijn pensioen in 2010 bleef werken. Zijn inzet voor de Werkgroep Voetafdruk Nederland en het Platform Duurzame en Solidaire Economie ging daarna gewoon door. En hij is lokaal actief voor Transitie Boxtel, de Bomen Brigade Boxtel en Fossielvrij NL. Zie ook zijn eigen site: www.janjuffermans.nl.
 • Secretaris is , Wijchen. Hans studeerde biologie in Utrecht met als specialisatie zoölogie, deed neurobiologisch promotieonderzoek in Amsterdam en werkte ruim 25 jaar als universitair docent te Nijmegen. Na het afronden van zijn universitaire carrière in 2005 verdeelt hij zijn tijd over muzikale activiteiten, zang, koordirectie en pianospel, en het bestuderen en stimuleren van ecologische duurzaamheid. In 2018 verscheen zijn boek ECOLOGICA, waarin hij schrijft waarom verkleining van de menselijke impact op de biosfeer moeilijk maar onvermijdelijk is.

De andere werkgroepleden zijn:

 • , Broekland
 • , Siegerswoude. Agaath is milieubioloog met speciale belangselling voor biodiversiteit en ruimtelijke ordening. Ze woont in Friesland en is betrokken bij natuurontwikkelingsprojecten. Ze is bestuurslid van natuurvereniging Geaflecht. Daarnaast schrijft ze artikelen op het gebied van natuur en milieu. Ze publiceerde o.a Het land, een ontdekkingsreis, over onze omgang met de Aarde.
 • , Heemstede. Arnold is wiskundige en heeft belangstelling voor mechanism design om schaarse goederen en diensten eerlijk te verdelen. In de wereld is hij computerprogrammeur en drummer.
 • , Oosterbeek. Quintijn is wiskundige, werkzaam als docent computertoepassingen, met spraakherkenning als specialisatie. Daarnaast probeert hij politieke aandacht te krijgen voor het probleem van de overbevolking en voor het besef dat we niet alleen individueel maar vooral ook collectief minder moeten gaan consumeren. Verder is hij secretaris van De Faunabescherming en als klavecinist verbonden aan enkele barokensembles.
 • , Eindhoven. Han was in het werkzame leven bouwkundige en architect. Werd later publicist met een bijzondere belangstelling voor ecologie in samenhang met ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De publicatie ‘De aarde gewogen’ gaat op zoek naar bouwstenen voor een beter begrip van onze planeet. Een pleidooi voor "planetaire betrokkenheid", waarbij niet slechts het nut dat de Aarde voor de mens heeft wordt onderzocht.
 • , Deventer. Rix is landbouwkundig ingenieur (Wageningen) en woont nu in Deventer. Ze heeft in verschillende landen gewoond en tussendoor twee keer enkele jaren in Nederland, in verschillende steden. Ze woonde in Pullman (Noord-West USA), Venezuela, Australië, Kenia en Guinee Bissau. Ze woonde daar, behalve in Guinee Bissau, omdat haar echtgenoot daar zijn werk had. In Guinee Bissau was ze scheikundedocent aan de lerarenopleiding. Ze heeft 4 kinderen: 1 geboren in Venezuela en 3 "Aussies". Rix is landelijk ook actief voor Milieudefensie en lokaal met diverse groepen.
 • , Den Haag
 • , Bredevoort
 • , Amsterdam. Natascha is duurzaamheidsrebel en werkt aan een duurzamer en gezonder voedselsysteem. Dat doet ze met haar social enterprise Smaackmakers en in de Transitiecoalitie Voedsel. Verder is Natascha lid van de adviesraad van het Sustainable Food Systems Programme van de VN. Eiwittransitie heeft haar speciale belangstelling vanwege de enorme potentie die de overgang van dierlijk naar plantaardig voedsel in ons eetpatroon heeft. Natascha heeft een achtergrond in communicatie en gedragsverandering. Volg haar ook op linkedIn.

Postadres secretaris

Hans Meek

Zevendreef 3048

6605  VC  Wijchen

 

Discussie/Lezingen

Verschillende leden van de Werkgroep Voetafdruk Nederland zijn gaarne bereid om deel te nemen aan discussies over de voetafdruk, onze discussienota's, of de metingen. U kunt ons via e-mail bereiken.