Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Het model
 Historie
 Biocapaciteit
 Voetafdruk
 Bevolking
 Natuur
 Metingen
 

Natuur

De biocapaciteit staat niet alleen ten dienste van de mens. Het is cruciaal dat genoeg ruimte wordt gereserveerd voor behoud van andere soorten.

Aanvankelijk werd voor natuur slechts 12% van de biocapaciteit op het land aanbevolen (Brundtland-rapport ‘Our Common Future’, 1987). Dat is niet veel. De mensheid eist daarmee 88% van de bioproductieve ruimte op Aarde op.

Natuur heeft ruimte nodig om in stand te blijven. Bij een bepaalde aantasting gaan ecosystemen steeds verder achteruit om tenslotte zelfs in te storten. Deze aantasting is een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit. En dat heeft voor de mens negatieve gevolgen. Daarnaast heeft het leven in al zijn rijkdom recht op ruimte.

Een aanname van 50% voor natuur is eigenlijk beter, maar onder de huidige omstandigheden (we staan nu op 12,9%, Living Planet Report 2010) moeilijk haalbaar.

Onlangs werd in VN-verband (Nagoya, 2010) een voorstel aangenomen om 17% van de biocapaciteit op land voor het behoud van de biodiversiteit te gaan reserveren. In deze nota gaan we uit van 15%, zoals in het Living Planet Report 2010 wordt gehanteerd in scenario’s voor 2030 en 2050.

De getallen en grafieken op deze website houden rekening met 15% van de beschikbare biocapaciteit gereserveerd voor natuur.