Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Het model
 Historie
 Biocapaciteit
 Voetafdruk
 Bevolking
 Natuur
 Metingen
 

De voetafdruk

Werkgroep Voetafdruk Nederland heeft een discussienota geschreven over bevolking en voetafdrukken: ‘Op weg naar mondiale duurzaamheid’.

De voetafdruk is een indicator voor duurzaamheid, omdat hij direct vergeleken kan worden met de beschikbare biocapaciteit.

Niet alle materiële consumptie is in de voetafdruk opgenomen. Zoet water, niet-vernieuwbare grondstoffen (met uitzondering van fossiele brandstoffen) en ook vervuilende stoffen zijn niet in het model opgenomen. Het productieproces van drinkwater is wel in de voetafdruk meegenomen. Maar voor de liters zoet-watergebruik is er een aparte Water Footprint. De voetafdruk is dus nog een onderschatting van de werkelijke milieubelasting.