Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 Halvering Voetafdruk in 2030, (december 2022)
 Adres aan Staatscommissie (september 2022)
 Presentatie CO2-budgetten Duurzame Doorbraak (25 maart 2022)
 Dag van het Natuurlijk Kapitaal (19 februari 2022)
 Petitie CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen (11 januari 2022)
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
  200911_Footprint standards
  200911_Voetafdruk provincies
  200904_Oratie over de Voetafdruk
 

Oratie over de Voetafdruk

Wereldwijd zijn er al aardig wat hoogleraren, en ook vele wat minder hoge leraren, die de Voetafdruk in hun werk gebruiken. In maart kwam er een Nederlandse professor bij.

De Kleine Aarde kreeg een uitnodiging voor het bijwonen van de oratie van de heer mr. G.A. Biezeveld, die op 31 maart hoogleraar Milieurecht werd aan de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van zijn oratie luidt: ‘Onze ecologische voetafdruk. Hoe het milieurecht kan helpen die te verkleinen’.

Tijdens de oratie werden alle toehoorders in de volle Senaatzaal aangeraden ook eens hun eigen voetafdruk te meten. Professor Biezeveld werkte bij het Ministerie van VROM en werd daarna rechter in Den Haag.