Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 Halvering Voetafdruk in 2030, (december 2022)
 Adres aan Staatscommissie (september 2022)
 Presentatie CO2-budgetten Duurzame Doorbraak (25 maart 2022)
 Dag van het Natuurlijk Kapitaal (19 februari 2022)
 Petitie CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen (11 januari 2022)
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
  200911_Footprint standards
  200911_Voetafdruk provincies
  200904_Oratie over de Voetafdruk
 

Nieuwe Footprint-standaards

Het Global Footprint Network heeft de Ecological Footprint Standards 2009 gepubliceerd. Er is voortgebouwd op de eerste set van internationaal erkende standards uit 2006.

Voor het eerst zijn "standards" en richtlijnen opgenomen voor de Voetafdruk van producten, diensten en organisaties, naast nationale en regionale metingen. De nieuwe standards zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat Voetafdrukmetingen goed vergelijkbaar zijn. Ook wordt uniforme communicatie beoogd en een transparante methodiek.

De standards zijn ontwikkeld via een proces van consensus door een Standards Committee van vertegenwoordigers van universiteiten, overheden, NGO’s en adviesbureau’s.

De nieuwe standards zijn te vinden op www.footprintnetwork.org