Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 Halvering Voetafdruk in 2030, (december 2022)
 Adres aan Staatscommissie (september 2022)
 Presentatie CO2-budgetten Duurzame Doorbraak (25 maart 2022)
 Dag van het Natuurlijk Kapitaal (19 februari 2022)
 Petitie CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen (11 januari 2022)
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
  200911_Footprint standards
  200911_Voetafdruk provincies
  200904_Oratie over de Voetafdruk
 

Voetafdruk van alle provincies berekend!

In het rapport ‘De Ecologische Voetafdruk van de Provincie Noord-Brabant’, van Telos (Brabants Centrum voor Duurzaamheidsvraagstukken) in Tilburg, zijn tegelijk alle Nederlandse provincies gemeten. Dat is belangrijk want vooral de Voetafdruk-verhoudingen tussen bijvoorbeeld personen, steden en landen zijn belangrijk, en dus ook tussen de provincies.

Het rapport is gemaakt om een beeld te krijgen van de provinciale afwenteling op de Aarde. De Voetafdruk van Noord-Brabant bedraagt 4,4 mondiale hectares per inwoner, hetzelfde als de gemiddelde Voetafdruk van de Nederlander. De voetafdrukken van de andere provincies variëren tussen de 4,1 ha (Overijssel en Zeeland) en 4,9 ha (Flevoland).

De grootste bijdrage (47%) aan de totale Voetafdruk wordt geleverd door het energiegebruik in woningen.