Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Dutch Overshoot Day (1 april 2024)
 Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag (van 2022)
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
  - Lezing Lyklema KLV Wageningen
  - UNFPA, A world of 7 billion
  - Landgebruik van Nederland
  - Voetafdruk van producten
  - Nieuwsbrief en discussienota
  20110923_Earth overshoot day
  20110923_partner global footprintnetwork
  - Monitor Duurzaam Nederland
  - Voedselvoetafdruk
  - Google
  - Emiraten
  - Unilever
 2010
 2009
 

Verenigde Arabische Emiraten

Het gebruik van de Voetafdruk is de laatste jaren opmerkelijk snel gegroeid. Dat is onder andere te danken aan de relatief eenvoudige methode, aan de verbeteringen die het model heeft ondergaan en ook aan de tweejaarlijkse publicatie van het Living Planet Report, waarin steeds de actuele voetafdrukken worden gepubliceerd van de 151 landen met meer dan 1 miljoen inwoners. Die publicatie heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat het land met nu veruit de grootste gemiddelde Voetafdruk van de wereld, de Verenigde Arabische Emiraten, graag spoedig onder die van de Verenigde Staten van Noord-Amerika uit wil komen, die nu op de tweede plaats staan. De Arabieren hebben daarvoor de assistentie gevraagd van het Global Footprint Network in Californië.