Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Dutch Overshoot Day (1 april 2024)
 Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag (van 2022)
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
  - Lezing Lyklema KLV Wageningen
  - UNFPA, A world of 7 billion
  - Landgebruik van Nederland
  - Voetafdruk van producten
  - Nieuwsbrief en discussienota
  20110923_Earth overshoot day
  20110923_partner global footprintnetwork
  - Monitor Duurzaam Nederland
  - Voedselvoetafdruk
  - Google
  - Emiraten
  - Unilever
 2010
 2009
 

Monitor Duurzaam Nederland met Voetafdruk

Op 5 september 2010 kwam de tweede editie van de Monitor Duurzaam Nederland uit. In het hoofdstuk ‘Internationale handel, economische groei en milieu’ komt ook de Ecologische Voetafdruk voor. De voetafdrukmeting wordt opgevoerd als een van de aanwijzingen dat de theorie van de zogenaamde Kuznet-curve niet altijd opgaat.

De conclusie: absolute ontkoppeling tussen economische groei en verdere milieudegradatie is onmogelijk. Die erkenning is een doorbraak.

Ook wordt een grafiek besproken waarin de voetafdruk wordt afgezet tegen de gegevens van de Human Development Index (HDI).

Helaas wordt de voetafdruk niet gebruikt om te wijzen op de reeds 50% overbelasting (overshoot) van de Aarde, en ook niet om de grote verschillen in het beslag op de mondiale gebruiksruimte te laten zien.

Meer info op www.cbs.nl.