Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Dutch Overshoot Day (1 april 2024)
 Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag (van 2022)
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
  - Lezing Lyklema KLV Wageningen
  - UNFPA, A world of 7 billion
  - Landgebruik van Nederland
  - Voetafdruk van producten
  - Nieuwsbrief en discussienota
  20110923_Earth overshoot day
  20110923_partner global footprintnetwork
  - Monitor Duurzaam Nederland
  - Voedselvoetafdruk
  - Google
  - Emiraten
  - Unilever
 2010
 2009
 

Rapport FOE over landgebruik

Friends of the Earth Europa en het Sustainable Europe Research Institute hebben het nieuwe rapport 'Europe’s Global Land Demand' uitgebracht. Het gaat over een onderzoek naar de nationale ‘land footprints’ van Europese landen en een groot aantal andere landen van over de hele wereld.

Men kijkt naar het landgebruik in eigen land en het landgebruik in andere landen om producten te importeren, zoals veevoer, fruit en hout, en daarvan wordt vervolgens het land dat voor export wordt gebruikt weer afgetrokken. In dit geval wordt gerekend met echte hectares, terwijl in het voetafdrukmodel gebruik wordt gemaakt van mondiale hectares, met mondiaal gemiddelde opbrengsten.

Lees de samenvatting van het rapport of het volledige rapport.