Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 Halvering Voetafdruk in 2030, (december 2022)
 Adres aan Staatscommissie (september 2022)
 Presentatie CO2-budgetten Duurzame Doorbraak (25 maart 2022)
 Dag van het Natuurlijk Kapitaal (19 februari 2022)
 Petitie CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen (11 januari 2022)
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
  Twee Prijzen GFN (dec)
  E-book Mijn Hemel > 100.000 (dec)
  Friesland loopt voorop (sept)
  Planbureau en Voetafdruk (sept)
  Ook Akzo-Nobel (aug)
  Overshoot day (22 aug)
  Gemeente Tilburg (juni)
  Voedselafdruk nieuw (mei)
  201203_Resource Cap Coalition
  Mijn hemel (20 maart)
  Taskforce Biodiversiteit (jan)
 2011
 2010
 2009
 

Friesland loopt voorop

Friesland blijkt al een paar jaar met de Voetafdruk te werken, als eerste provincie!

Na een nulmeting in 2009 zijn twee nieuwe metingen gedaan in 2010 en 2011, gebruikmakend van een scan op papier, via een huis-aan-huiskrant. Zie het rapport van de Friese Milieu Federatie, gemaakt in opdracht van de provincie.

In september heeft de provincie Friesland de resultaten van de derde meting naar buiten gebracht op een persbijeenkomst. In drie jaar blijkt de Friese Voetafdruk gemiddeld 0,35 ha kleiner te zijn geworden, mede dankzij diverse acties.