Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 Halvering Voetafdruk in 2030, (december 2022)
 Adres aan Staatscommissie (september 2022)
 Presentatie CO2-budgetten Duurzame Doorbraak (25 maart 2022)
 Dag van het Natuurlijk Kapitaal (19 februari 2022)
 Petitie CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen (11 januari 2022)
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
  De Groene Schreeuw (5 juni)
  Wildgroei (4 april)
 2012
 2011
 2010
 2009
 

De Groene Schreeuw’ is op Haagse deuren ‘genageld’

Een reportage over De Groene Schreeuw was op zondag 9 juni 2013 in Vroege Vogels, vlak voor het nieuws van 9 uur. Het fragment is nog te beluisteren.

degroeneschreeuw

Op VN-Wereldmilieudag – 5 juni – trok een groep mensen vanaf 12:05 uur door Den Haag om een groot pamflet op de deuren van een vijftigtal Haagse burelen te ‘nagelen’. Het gaat om ‘De Groene Schreeuw’ met de titel: De Grote en Vele Voetafdrukken Bedreigen Leven en Welzijn! Een groene Munch-schreeuwer roept een tiental korte punten over mondiale vraagstukken, die nodig meer aandacht en beleid vragen. Er wordt naar diverse (inter)nationale sites verwezen voor meer informatie.‘Er gaat op Aarde veel meer mis dan met de centen ….’ zo vangt de eerste tekst aan. Andere punten zijn bijvoorbeeld de grondstoffen- en voedselcrises, de schending van mensenrechten, klimaatverandering, overbevolking en ongewenste kinderen, de voortdurende extreme armoede, en ook de a-sociaal hoge inkomens.

De eerste Groene Schreeuw zal om 12.05 uur worden ‘genageld’ op de deur van Het Torentje op het Binnenhof. Daarmee wil men benadrukken dat het al lang geen 5 voor 12 meer is; er vallen bijvoorbeeld nu al 400.000 klimaatdoden per jaar, maar het rapport daarover wordt doodgezwegen.

Na de deur van Het Torentje volgen de Eerste en Tweede Kamer, de deuren van alle fractiekamers, vervolgens alle ministeries, perscentrum Nieuwspoort en bijvoorbeeld ook het ANP en het Vredespaleis, in totaal een vijftigtal deuren. Gevraagd wordt steeds het pamflet minimaal één dag te laten hangen.

De Lutheriaanse actie met De Groene Schreeuw is een initiatief van de landelijke Werkgroep Voetafdruk Nederland, die partner is met het Global Footprint Network in Californië (VS). Ze willen wijzen op de grote urgentie van een aantal mondiale vraagstukken. Iedereen maakt zich vooral druk over de financiële perikelen, maar veel belangrijker is dat de primaire levensvoorwaarden voor de mens op Aarde in stand blijven en ernstiger conflicten over schaarse grondstoffen en landbouwgrond worden voorkomen.

De Groene Schreeuw: De Grote en Vele Voetafdrukken Bedreigen Leven en Welzijn!

U kunt De Groene Schreeuw als pdf openen, hieronder staat de volledige tekst.

1. De Grondstoffen-, Voedsel- en Watercrises

Er gaat op Aarde veel meer mis dan met de centen. Conflicten over tekort aan voedsel, water en grondstoffen nemen toe. Liggen er al plannen klaar om oproer, gevechten en oorlogen te voorkomen, bijvoorbeeld met quoteringssystemen? Zie www.PlatformDSE.org

2. Wij Schenden Mensenrechten (zie ook 3, 4 ,5, 8 en 10)

Als iedereen op Aarde wil leven zoals wij in Nederland, dan hebben we vier Aardes nodig. Wij stoten bijvoorbeeld extreem veel CO2 uit en gebruiken miljoenen hectares elders op de wereld; veel meer dan een Eerlijk Aarde-aandeel. Zie www.footprintnetwork.org

3. Wereldbevolking en Ongewenste Kinderen

De wereldbevolking groeit elk jaar nog met 80 miljoen mensen. Tegelijk worden jaarlijks wereldwijd 100 miljoen baby’s geboren die door de ouders niet gewenst werden. Goede gezondheidszorg en voorlichting kunnen dat drama stoppen. Zie discussienota op deze website.

4. Sterven door Armoede

Terwijl wij vele miljarden euro’s uitgeven om banken te redden, sterven er dagelijks 24.000 mensen (waarvan 19.000 kinderen) door honger en slecht drinkwater, uit pure armoede. Ze hebben recht op een ‘Social Protection Floor’.

5. Al 400.000 Klimaatdoden

Extreem weer komt nu vaker voor dan klimaatdeskundigen eerder berekenden, met al 400.000 klimaatdoden per jaar en ook ongekende materiële schade. Pas passeerden we zelfs de gevaarlijke grens van 400 ppm CO2 in de atmosfeer. Zie www.daraint.org.

6. Verlies van Biodiversiteit

We weten nog niet half hoe kostbaar de mondiale biodiversiteit voor de mens is. Door onze grote en vele Voetafdrukken sterven soorten gevaarlijk snel uit en krimpen de populaties vis en vele andere dieren, op het land, in zee en in zoet water. Zie www.pbl.nl

7. Groei Nastreven is Onzinnig Geworden

Economische groei is niet de oplossing, maar het probleem! Een dashboard van indicatoren is nu nodig. Jigme Thinley, Bhutans premier: "Almaar groei nastreven op een planeet met beperkte bronnen is onzinnig geworden." Zie www.neweconomics.org

8. A-sociaal Hoge Salarissen

Met inkomens boven 100.000 euro kun je nauwelijks een verantwoorde Voetafdruk op Aarde achterlaten. Grote salarisverschillen maken de samenleving bovendien angstiger en ongelukkiger. Ze zijn dus dubbel a-sociaal. Zie www.oneplaneteconomynetwork.org

9. Doorgeschoten Individualisme

In onze opleidingen en opvoeding is het benadrukken van persoonlijk succes en individualisme te ver doorgeschoten. Meer samenwerking en co-productie maakt mensen gelukkiger. Zie het Afrikaans Ubuntu-principe en Martin Buber’s ‘Ich werde am Du’.

10. Een Rechtvaardige Voetafdruk

Een duurzame leefstijl is in de praktijk mogelijk, waarbij het goede leven wordt gecombineerd met een rechtvaardige Mondiale Voetafdruk. Het Human Development Report 2013 van de Verenigde Naties laat het zien. Zie http://hdr.undp.org


Werkgroep Voetafdruk Nederland, partner van het Global Footprint Network

VN-Wereldmilieudag – 5 juni 2013

eerstegroeneschreeuwophethekvanhettorentje Jan Juffermans ‘nagelt' om 12:05 uur het eerste exemplaar van De Groene Schreeuw op het hek van Het Torentje. De pers is goed vertegenwoordigd.

Deze actie leidde bijna tot een arrestatie, maar uiteindelijk bleef het bij een bekeuring wegens illegaal plakken.


tweedekamerjanjuffermans Jan Juffermans plakt De Groene Schreeuw op de voordeur van de Tweede Kamer in Den Haag.


rixkijneraadvanstate Rix Kijne plakte zojuist De Groene Schreeuw op de voordeur van de Raad van State.


vredespaleis5juni2013wouterveening Wouter Veening wil De Groene Schreeuw op het hek van het Vredespaleis plakken. Dat is niet toegestaan, maar…

bibliotheekvredespaleiswouterveening De bibliothecaris van het Vredespaleis neemt De Groene Schreeuw in ontvangst en zal hem op de deur van de bibliotheek `nagelen'.


partijvoordedieren Alle fracties van de Eerste en van de Tweede Kamer kregen De Groene Schreeuw. Bij de Partij voor de Dieren is hij onmiddellijk op de fractiedeur geplakt.