Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Dutch Overshoot Day (1 april 2024)
 Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag (van 2022)
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
  20141017_Voetafdruk bijeenkomst
  Overshootday bij Vroege Vogels ()
  Plastic en Footprint Challenge (juli)
  Voetafdruk in Rotterdamse Kunsthal (zomer)
  Lespakket Voedselvoetafdruk en Overbevolking (juni)
  Discussienota Quoteren (18 juni)
  Footprints in Science Magazine (6 juni)
  Notitie Stoppen Bevolkingsgroei (maart)
  Voetafdruk bij Milieudefensie (29 maart)
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

Bevolkingsgroei-maatregelen zonder dwang

De groei van de mondiale bevolking gaat maar door, zonder dat er echt afdoende maatregelen worden genomen.

Daarom maakte de Werkgroep Voetafdruk Nederland in maart 2014 een korte notitie (slechts 2 pagina's) met diverse maatregelen die genomen kunnen worden om de bevolkingsgroei af te remmen en tot krimp te komen, zonder dwang! Download deze notitie.

De notitie is een aanvulling op de eerste discussienota die eerder door de WVN werd gemaakt. Daarin wordt benadrukt dat tegelijk beleid gevoerd dient te worden t.a.v. de bevolking als de Mondiale Voetafdruk. Onze verschillende nota's staan op de www.voetafdruk.eu/onzevoetafdruk.

Sinds enige tijd is er ook een Engelse vertaling beschikbaar van die eerste nota, met de titel The Road to Global Sustainability, kijk op: discussienota.