Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Dutch Overshoot Day (1 april 2024)
 Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag (van 2022)
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
  20141017_Voetafdruk bijeenkomst
  Overshootday bij Vroege Vogels ()
  Plastic en Footprint Challenge (juli)
  Voetafdruk in Rotterdamse Kunsthal (zomer)
  Lespakket Voedselvoetafdruk en Overbevolking (juni)
  Discussienota Quoteren (18 juni)
  Footprints in Science Magazine (6 juni)
  Notitie Stoppen Bevolkingsgroei (maart)
  Voetafdruk bij Milieudefensie (29 maart)
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

Werkgroep Voetafdruk Nederland presenteert tweede discussienota

Half juni heeft de Werkgroep Voetafdruk Nederland (WVN) een nieuwe discussienota gepubliceerd. Deze nota is een pleidooi om de kloof tussen economie en milieu te dichten met het eerlijke en effectieve middel van quotering.

Er wordt een stappenplan voorgesteld, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan het Engelse systeem van Tradable Energy Quotas (TEQs) om met quoteren een begin te maken.

Als noodzakelijke volgende stap wordt quotering met de Voetafdruk en Terra’s gezien. De nota van 10 pagina’s kan worden gedownload.