Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Dutch Overshoot Day (1 april 2024)
 Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag (van 2022)
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
  20141017_Voetafdruk bijeenkomst
  Overshootday bij Vroege Vogels ()
  Plastic en Footprint Challenge (juli)
  Voetafdruk in Rotterdamse Kunsthal (zomer)
  Lespakket Voedselvoetafdruk en Overbevolking (juni)
  Discussienota Quoteren (18 juni)
  Footprints in Science Magazine (6 juni)
  Notitie Stoppen Bevolkingsgroei (maart)
  Voetafdruk bij Milieudefensie (29 maart)
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

Footprint Friday

Op deze inspirerende middag, 17 oktober 2014, werd voorgesteld om Footprint Friday in te stellen, naast bijvoorbeeld Meatless Monday enz.

Meer dan 20 mensen van meer dan 15 organisaties die zich met de Voetafdruk bezig houden waren bijeen, bij Edukans in Amersfoort, om elkaar te informeren over elkaars activiteiten.

De middag was georganiseerd door de Werkgroep Voetafdruk Nederland en werd voorgezeten door Thijs de la Court, o.a. ex-wethouder voor GroenLinks in Lochem.

Hieronder de verschillende pitches met foto's erbij van Dorien Soons. Helemaal onderaan nog enkele nuttige documenten en het verslag van deze bijeenkomst.

Werkgroep Voetafdruk Nederland

hanslyklema

Namens de Werkgroep Voetafdruk Nederland gaf Hans een kort overzicht over De Ecologische Voetafdruk als graadmeter voor duurzaamheid.


janjuffermans

Jan Juffermans schetste enkele (inter)nationale ontwikkelingen met de Mondiale / Ecologische Voetafdruk. Zie de presentatie.


Voetprint Cooking

doriensoons

Voetprint Cooking® Wil jij graag weten wat de milieubelasting is van wat jij kookt? Dorien Soons geeft met haar boek/blog je tips om `zuiniger` te koken door bewuster ingrediënten te kiezen. Bereken de voetafdruk per recept. Geniet van 100 recepten voorzien van een symbolische voetprint. (Ieder voetje is een onsje CO2, daarbij is gekeken naar de CO2-uitstoot tijdens de productie van voedingsmiddelen – van het land tot aan de winkel).

34% van onze veel te grote voetafdruk is voedsel-gerelateerd. Door andere keuzes te maken tijdens het boodschappen doen, kan deze voetafdruk gemakkelijk worden gehalveerd.

Met haar CO2-meetlat trekt Dorien het land door en legt de boodschappen langs de lat. Op een simpele wijze toont ze de verschillen tussen de CO2-uitstoot van je boodschappen. Van boontjes uit Kenia tot boontjes uit de Nederlandse kas, tot boontjes uit blik.

Dorien Soons, www.voetprintcooking.nl


The Footprint Challenge

lauramoningka

...daagt uit, prikkelt en inspireert voor een groenere voetafdruk...

De ambitie van The Footprint Challenge is een verkleining van de Nederlandse voetafdruk met 20% in 2020. Wij geloven dat met bewustwording van de impact van onze levensstijl op de Aarde en met kleine aanpassingen in het dagelijkse leven, de voetafdruk van Nederlanders veel kleiner kan worden. Kleine acties, groot verschil!

The Footprint Challenge is een competitie van 40 dagen waarin deelnemers met kleine acties hun voetafdruk verkleinen. De Challenge begint met de voetafdruktest om inzichtelijk te maken hoe groot de voetafdruk van de deelnemer is, afgezet tegenover de overige deelnemers. Vervolgens krijgen deelnemers suggesties voor een persoonlijk actieplan waarmee ze gelijk zien wat het effect is op hun voetafdruk. Met de acties verkleinen deelnemers niet alleen hun voetafdruk, ze verzamelen ook punten. Wie heeft aan het eind van de Challenge de meeste punten verzameld en zo de voetafdruk het meest verkleind?

The Footprint Challenge is een ideale tool voor organisaties om op een laagdrempelige manier medewerkers bij duurzaamheid te betrekken.

Laura Moningka, www.footprintchallenge.nl

De Milieubarometer

(Verhinderd op onze bijeenkomst, maar hier is de ingestuurde "pitch":)

Een voetafdrukinstrument voor bedrijven en instellingen

Bedrijven hebben vaak geen goed inzicht in de relevantie van de verschillende milieuthema’s in hun processen. De Milieubarometer maakt dit zichtbaar. De eerste versie stamt uit 1998 (excel) en had in 2004 ±500 gebruikers. Heden is de Milieubarometer online te vinden en wordt hij gebruikt door ± 2.500 bedrijven.

Werking: Een bedrijf moet hiertoe gegevens over energie, water, afval, emissies en transport invullen. De Milieubarometer rekent de data om in grafieken, kengetallen en een CO2-footprint. De resultaten zijn absoluut weergegeven, maar ook per medewerker of per eenheid productie. Het bedrijf leert haar prioriteiten kennen en kan vervolgens aan de slag met verbeteringen via het tabblad ‘Maatregelen’. Door de Milieubarometer vaker in te vullen kan het bedrijf de vooruitgang monitoren. De Milieubarometer staat online op een beveiligde server van Stimular. Alle output is downloadbaar in de vorm van exceltabellen, jpg-plaatjes of pdf-rapportages. De Milieubarometer maakt het hiermee ook mogelijk om de milieuprestatie te communiceren naar belangrijke stakeholders, zoals klanten en medewerkers. Veel bedrijven nemen de rapportages op in duurzaamheidsverslagen, interne mededelingen of koppelen het aan certificeringen, zoals ISO14001 of de CO2-prestatieladder. Ook voor ISO26000 wordt de Milieubarometer gebruikt.

Certificeerbaar: Sinds 2013 is de Milieubarometer op zichzelf ook certificeerbaar. Bedrijven met het Milieubarometer-certificaat hebben een sluitende milieuboekhouding en hebben de afgelopen 3 jaar minimaal 5% op hun milieubelasting bespaard.

Lees meer op www.milieubarometer.nl (u vindt er o.a. een film over het gebruik van het instrument en benchmarkdata van verschillende branches).

Marc Herberigs, Stichting Stimular

Business Garden

paulheistein

Business Garden - Duurzame renovatie in Amersfoort Met over 30 jaar een CO2-footprint van 0.

Beschrijving van het Business Garden-project: herontwikkeling van een oud kantoorpand op het Stationsplein in Amersfoort (1971, energielabel G) naar het eerste klimaat-neutrale gebouw van Nederland, conform de “WWF 10 principles for One Planet Living”.

Nieuwe functies van het gebouw: wonen, werken en vergaderen. Het gebouw wordt ingepakt in isolatie en voorzien van een klimaatkas, en voorziet in de eigen energie-behoefte, plus een klein overschot om over ca 30 jaar de CO2 footprint van de hele verbouwing en alle materialen te compenseren.

Kortom, afbetaling van de carbon-rente plus de carbon-hypotheek, net als bij een huis-hypotheek.

Paul Heistein, One Planet


De Friese Voetafdruk / Milieu Federatie

(Simon Bijlsma was verhinderd, hier zijn schriftelijke inbreng:)

De Friese Milieu Federatie (FMF) maakt zich sterk voor de ontwikkeling van een duurzaam Fryslân, waarin een vitale natuur, een gezond milieu en een robuust landschap centraal staan. Wij lopen voorop om kansrijke en duurzame vernieuwingen te stimuleren en dagen anderen uit tot een bijdrage en tot samenwerking.

Mens en Lifestyle - In één van de vier FMF programma’s - Mens en Lifestyle - inspireren we inwoners van Friesland tot nadenken over de eigen leefstijl om zo te komen tot duurzame gedragsveranderingen. We doen dit door inhoudelijke projecten op de thema’s Voeding, Kleding, Energie, Afval en Kunst. Door middel van onze Facebook community ‘Ik hou van Fryslan’ (7600+ likers) onderhouden wij contact met de Friese samenleving en nodigen wij uit tot interactie. De Friese Voetafdruktest gebruiken wij voor het monitoren van veranderingen in de leefstijl.

Friese Voetafdruk - In 2012/2013 hebben we samen met de bureaus Ecolife en Wieni uit Leuven de Friese Voetafdruktest ontwikkeld. Met dit online www.ikhouvanfryslan.nl-instrument kan iedereen op elk gewenst moment de eigen voetafdruk meten. Bovendien kun je de eigen resultaten vergelijken met het gemiddelde in Nederland en krijg je desgewenst een aantal persoonlijke tips waarvan je bij aanvinken direct het effect op je eigen voetafdruk kunt zien.

De Friese Milieu Federatie gebruikt de Friese Voetafdruktest als communicatie-instrument en als meetinstrument om veranderingen in de voetafdruk te meten. In maart 2014 is deze online test voor het eerst gebruikt voor een provinciebreed onderzoek. Ruim 1600 deelnemers hebben de test volledig ingevuld. De gemiddelde Friese Voetafdruk was 5,24 ha.

Simon Bijlsma

Het Voedingscentrum en de Voedselafdruk

cornevandooren

De Voedselafdruk is sinds 2012 een online test van het Voedingscentrum. Hij is ontwikkeld in samenwerking met Ecolife (partner Global Footprint Network) en een vervolg op de Voedselvoetafdruk van De Kleine Aarde. Voor zover bekend is het de enige online footprint tool die alleen over ons voedingspatroon gaat. Naast de ecologische voetafdruk is de tool in 2013 uitgebreid met de water footprint, zoals ontwikkeld door Arjen Hoekstra, TU Twente.

Op basis van 15 vragen beschrijft de gebruiker zijn voedingspatroon en ziet direct zijn impact verschuiven. Het resultaat staat naast het Nederlandse gemiddelde (2,1 gha) en de beschikbare voedselafdruk per wereldbewoner (0,9 gha) als referenties. De gebruiker krijgt op basis van wat hij ingevuld heeft vijf persoonlijke verbetertips. Bovendien kan hij het resultaat delen op Facebook en Twitter. De tool is zo gebouwd dat het je intentie om zelf iets aan de verkleining van je voedselafdruk te doen versterkt. De wetenschappelijke onderbouwing van de tool is in 2013 gepubliceerd in Sustainability: Science, Practice, & Policy *.

Het Voedingscentrum combineert duurzaam eten met gezond eten. Wanneer je eet volgens de Schijf van Vijf kun je namelijk je voedselafdruk verlagen tot 0,96 hectare per jaar en 1850 liter water per dag.

De test is een succes. Ruim 100.000 gebruikers vullen jaarlijks de tool in. Ze doen daar 2 tot 3 minuten over. Vanaf zomer 2014 is de test ook onderdeel van de les over duurzaam kiezen in het ‘Weet Wat Je Eet’-lespakket van het Voedingscentrum.

Corné van Dooren, www.voedingscentrum.nl/voedselafdruk

  • Dooren, C. van & T. Bosschaert (2013). "Developing and disseminating a foodprint tool to raise awareness about healthy and environmentally conscious food choices ." Sustainability: Science, Practice, & Policy 9(2): 70-82.


Internationaal lesmateriaal: Duurzame Voetafdruk

loespihlajamaa

Om scholieren bewust te maken van het feit dat hun leefwijze consequenties heeft, is de website http://www.duurzamevoetafdruk.nl of http://www.sustainablefootprint.org ontwikkeld. Bewust geen 'mondiale' of 'ecologische' voetafdruk; nadruk op de grootte van je voetafdruk werkt gauw als een 'geheven vingertje', het gaat minder om de afmetingen dan om de kwaliteit. Bovendien gaat het om een internationaal project, dat ook in derdewereldlanden bruikbaar moet zijn. De site is tweetalig, Engels en Nederlands, deels ook Indonesisch.

In het project worden jongeren gestimuleerd om zelfstandig – bijvoorbeeld via Internet - te onderzoeken wat de consequenties zijn en vooral hoe je kunt zorgen dat jouw voetafdruk positief is voor anderen. In het project gaat het om ecologische duurzaamheid, maar wordt ook verband gelegd met de sociale en economische kanten.

Er is een simpele quiz waarmee leerlingen hun eigen voetafdruk globaal kunnen vaststellen. Verder lesmateriaal over uiteenlopende onderwerpen als energie, goudwinning, ecologische vluchtelingen, voedsel en water, en meer voor lessen volgens de methode ‘Probleem Gestuurd Onderwijs’ (hier Casus Gestuurd Onderwijs genoemd). Deze methode leent zich bij uitstek voor dit soort onderwerpen, en laat de leerlingen zien hoe hun eigen dagelijkse leven direct verbonden is met het leven van mensen ver weg, maar ook impact heeft voor de toekomst. Daarnaast ook materiaal voor meer conventioneel onderwijs. Zeer uiteenlopende onderwerpen komen aan de orde.

Verder is er een rubriek nieuwsberichten; inspirerend nieuws geschikt om een les van te maken, of achtergrond- informatie bij een van de lessen.

Natuurlijk zijn er zoveel mogelijk links toegevoegd naar sites met meer informatie over het onderwerp.

Loes Pihlajamaa - Betawerk Heerlen

Milieudefensie en de Voetafdruk


arlindeplomp

Arlinde Plomp, de vertegenwoordiger van Jongeren Milieu Actief, zie hieronder, deed ook het woord voor Milieudefensie.

Hans Berkhuizen, de directeur van Milieudefensie was verhinderd.


Hier de door Hans Berkhuizen ingestuurde "pitch":

Milieudefensie gaat genuanceerd om met het begrip Ecologische Voetafdruk.

We vinden het begrip Voetafdruk, en zeker zijn tweelingbroer Eerlijk Aarde-aandeel, communicatief heel sterk. De milieubelasting van onze consumptie wordt uitgedrukt in één (ruimtelijke) maat. Dat maakt het consumptiepatroon van verschillende mensen en landen vergelijkbaar. Ook in taal leent het zich voor aansprekende beeldspraak: op te grote voet leven.

Wat we willen wordt duidelijk gemaakt met het andere begrip: een Eerlijk Aarde-aandeel voor iedereen. Duurzaamheid en Eerlijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is een mooie uitwerking van het veel ambtelijker klinkende begrip ‘Milieugebruiksruimte’. Maar het begrip heeft ook zijn nadelen. Een aantal belangrijke milieuaspecten worden niet meegerekend in de Voetafdruk, zoals uitputting van grondstoffen, verspreiding van giftige stoffen en watervervuiling. Een bezwaar is ook dat de Voetafdruk zo'n algemene maat is dat zij minder geschikt is om op basis daarvan concreet beleid te voeren. Of om als maatschappelijke organisatie concrete eisen aan het beleid te stellen. Het is ook niet altijd eenvoudig om de link te leggen tussen milieubelastend consumptiegedrag en de noodzakelijke verandering van het productiesysteem.

Als Milieudefensie hebben we besloten de begrippen Voetafdruk en Eerlijk Aarde-aandeel te gebruiken in onze algemene communicatie. Als we duidelijk willen maken dat ons consumptiepatroon en economisch systeem grondig op de schop moeten, zijn het adequate en beeldende begrippen. Maar als we concrete eisen stellen aan overheden en bedrijven gebruiken we andere begrippen die toegespitster onze boodschap onder woorden brengen.

Herkent u deze dilemma's? Hoe gaat u daarmee om?

Hans Berkhuizen


Jongeren Milieu Actief

arlindeplompjma

Arlinde vertelde ook over het project ‘Green Canteen’ waarmee leerlingen op hun school het voedselaanbod verduurzamen. Zij deed vervolgens ook het woord over Milieudefensie, zie eerder op deze pagina

Arlinde Plomp


Duurzaam Geluk

michielhobbelt

(Een beetje vreemde en verassende "eend in de bijt", die stof tot discussie gaf!)

Als sociaal psycholoog is het mijn doel mensen bewust te maken dat een duurzame levensstijl samengaat met een gelukkig leven. Het is belangrijk om duurzaamheid aan geluk te koppelen omdat mensen van nature gelukszoekers zijn. Ze zijn op zoek naar gebeurtenissen en dingen die goed voelen. Mensen willen groeien. Om mensen zich te laten inzetten voor een duurzame levensstijl moeten we geluk bieden om hen aan te trekken. Uit onderzoek blijkt dat gelukkige mensen meer openstaan voor verandering, beter samenwerken en creatiever zijn. Al deze eigenschappen zijn van wezenlijk belang voor de omschakeling naar een samenleving met een kleinere voetafdruk.

Duurzaam Geluk wil mensen helpen om op een duurzame manier gelukkig te leven. Duurzaam Geluk richt zich op particulieren, gemeenten en bedrijven. De belangrijkste kenmerken van een gelukkig leven zijn goed te combineren met een duurzaam leven: verbinden, bewegen, leven met aandacht, blijf leren en geven. Tijdens workshops en cursussen wordt hier dieper op ingegaan.

Voor gemeenten organiseert Duurzaam Geluk ‘Happy Planet Days’: bewustwording dat geluk en duurzaamheid hand in hand gaan staat centraal. Dit is een dag vol met muziek, verbinding, kennis en positieve energie. Op deze dag kunnen mensen uit dezelfde buurten en wijken initiatieven ontplooien om het geluk te vergroten en de duurzaamheid te verbeteren.

Voor bedrijven organiseert Duurzaam Geluk inspiratiesessies. Uit recent onderzoek blijkt dat wanneer medewerkers zich kunnen inzetten voor duurzaamheid op de werkvloer dat dit zowel goed is voor het geluk van de medewerkers als de prestaties van het bedrijf. Goed doen, betekent goed presteren.

Michiel Hobbelt, www.duurzaamgeluk.com


Het Happy Planet Platform

koenvredebregt

Het HPP is een non-profit organisatie, opgericht door positieve en creatieve academici. We denken na over een nieuwe economie. Een economie waarbij de Happy Planet Index als aanvullende indicator van vooruitgang geldt en beleid meer is gebaseerd op geluk en duurzaamheid. Bij onze activiteiten staat het verbinden van geluk, wetenschap en mensen centraal. Zo dragen wij bij aan de Beyond GDP-beweging en een gelukkiger en duurzamer Nederland.


Onze vier centrale pijlers zijn:

  • onderzoek: om de Happy Planet Index (HPI) toepasbaar te maken in Nederland
  • projecten: doelgroep (zoals 4VWO-scholieren) en duidelijke looptijd
  • events: leuke en toegankelijke activiteiten om een brede doelgroep te bereiken
  • trainingen: voor verdieping en handvatten voor een gelukkiger en duurzamer leven

De ecologische voetafdruk komt terug in al onze pijlers. Zo doen we o.a. onderzoek naar de voetafdruk in Nederland en besteden we tijdens projecten aandacht aan manieren om je voetafdruk te verkleinen.

Om de HPI te verhogen richt het Happy Planet Platform zich op 'geluk'. We gaan aan de slag met de ‘Five Ways To Well-being’ – ontwikkeld door de New Economics Foundation. De Five Ways bestaan uit vijf bewezen acties die men kan ondernemen om het eigen geluksniveau te bevorderen. De Five Ways zijn: wees bewust, blijf leren en ontwikkelen, beweeg, verbind en geef. In de aanpak van het Happy Planet Platform staan de Five Ways centraal. Door aan de slag te gaan met de Five Ways to Well-being willen we mensen helpen meer geluk te ervaren. We streven naar een hoger geluksniveau voor heel Nederland. En uiteindelijk een hogere Happy Planet Index.


formulehappyplanetindex

Bij de HPI wordt gewerkt met de formule G X L gedeeld voor V: G= geluk etc. Doordat de Voetafdruk in de noemer van de formule staat, geeft veel geluk bij een lang leven en een zuinige leefstijl een hoge score. G=geluk, L=levensverwachting, V=voetafdruk.


Koen Vredebregt: Happy Planet Platform

Smaackmaker Experience

nataschakooiman

Smaackmakers inspireert groepen en bedrijven richting een duurzamer voedselpatroon- en syteem. Dat doen we met onze interactieve infotainment-events, de Smaackmaker Experience. Hierin combineren we duurzaam eten met kennis over duurzaam eten in een rollercoastertrip langs de belangrijkste voedselthema’s. Quizvragen, filmfragmenten, interactie en een goede dosis humor en innovatieve, lekkere bites en gerechten. Dat zijn de ingrediënten om mensen te inspireren en eerste stappen te laten zetten naar duurzamer voedsel.

Daarnaast geeft Smaackmakers advies en begeleiding bij de verduurzaming van (bedrijfs)restaurants. Beginnend met een scan van het huidige assortiment en bekendmaken met nieuwe producten en leveranciers, tot aan communicatie en workshops voor keukenpersoneel.

In onze activiteiten staat de impact van ons voedsel centraal. De voetafdruk in CO2, dierenwelzijn, biodiversiteit en eerlijke handel zijn aspecten aan de hand waarvan we vertellen hoe we met onze vork iets kunnen doen voor de wereld.

Natascha Kooiman, www.smaackmakers.nl


Duurzaamheid in Actie

erikrijpkema

DuurzaamheidinActie.nl heeft als doel gesteld om particulieren inzicht te geven in welke mate zij duurzaam leven. Naast dit inzicht biedt DuurzaamheidinActie.nl deze particulier ook concrete tips om 'duurzamer' te leven. Vaak zijn dit tips die direct uit te voeren zijn en/of krachtiger worden gecommuniceerd om deze actie daadwerkelijk uit te voeren. Wij heten niet voor niets: Duurzaamheid in ACTIE!

We maken gebruik van de voetafdrukscan van De Kleine Aarde, die geactualiseerd en uitgebreid is.

Nieuwe onderdelen/acties die wij nu aan het afronden zijn:

  • Nieuwsbrief
  • MijnDuurzameDeal : actie-artikelen die door bulk-inkoop/verkoop, goedkoper kunnen zijn.
  • Webshop - met duurzamere artikelen (o.a. de meest populaire MijnDuurzameDeals-artikelen, maar dan voor de normale prijs).

Wellicht kunnen er door/met deze acties nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan.

Erik Rijpkema, www.duurzaamheidinactie.nl


Voetafdruk van de Natuur en Milieufederaties (en Drenthe)

judithboekel

Ik ben als projectleider actief geweest met het ontwikkelen van de voetafdruk voor de Natuur en Milieufederaties in Nederland, vanuit de bestaande Friese Voetafdruk (van juli 2013 t/m april 2014). Ik heb een landelijk concept hiervoor ontwikkeld, samen met een aantal collega’s in het land. Hieruit zijn 13 voetafdruktests (12 provinciale en 1 landelijke) voortgekomen die inzetbaar zijn per provincie. De vragenlijsten zijn gelijk aan elkaar (zie www.drentsevoetafdruk.nl). Hierbij horen ook de website www.voetafdruknederland.nl en het promotiefilmpje dat op deze site staat.

Vervolgens heb ik in Drenthe begin april de Drentse Voetafdruk gelanceerd in samenwerking met het Dagblad van het Noorden en RTV Drenthe. Ook hebben we ter promotie onze eigen nieuwsbrief, website e.d. ingezet. Resultaat tot nu toe is dat ruim 1000 mensen de drentsevoetafdruk.nl hebben ingevuld. We hebben na 1 maand een eerste analyse gemaakt van de resultaten en deze gepresenteerd aan de pers. Verder krijgen deelnemers die dit hebben aangegeven 1 x per maand een e-mailnieuwsbrief met tips om hun voetafdruk te verkleinen (nu 25 aanmeldingen).

Ik ben momenteel in gesprek met een aantal Drentse partners (gemeenten, provincie, bedrijven, etc.) om te komen tot een gezamenlijke campagne om de voetafdruk mee te verkleinen. Dit zit nu in de verkenningsfase.

Judith Boekel, www.voetafdruknederland.nl


Catering met de Voedselvoetafdruk

ingridcremer

Centrum Biologische Landbouw heeft de voedselvoetafdruk gebruikt voor het project ‘Milieuwinst op het Menu’. Dit project, waarvan de uitvoering plaats vond tussen 1 januari 2011 en 1 maart 2014, richtte zich op het verbeteren van de voedselvoetafdruk van verschillende instellingen in Flevoland, zoals gemeentes, bedrijven en scholen. Centrum Biologische Landbouw heeft voor de deelnemende instellingen de voedselvoetafdruk in kaart gebracht, aan de hand van de eenvoudige en visuele methode van De Kleine Aarde die zichtbaar maakt hoe er wordt gescoord op acht ‘aandachtspunten’. Betrokken koks, facilitair medewerkers en cateraars leverden hiervoor de benodigde input.

De ‘nul-meting’ van de voedselvoetafdruk liet zien op welke punten (de meeste) milieuwinst geboekt kan worden en wat mogelijke acties hiertoe kunnen zijn. Vervolgens gingen de hierboven genoemde medewerkers aan de slag om stappen te zetten en de voetafdruk te verkleinen. Dit gebeurde al dan niet met ondersteuning van Centrum Biologische Landbouw. De instellingen bepaalden zelf het thema en bepaalden ook hoe groot of klein deze stappen zijn.

Ook bij andere projecten zet Centrum Biologische Landbouw zich in voor bewustwording over én de verkleining van de voedsel voetafdruk. Centrum Biologische Landbouw heeft in Flevoland een uitgebreid netwerk opgebouwd in de gehele voedselketen. Van producenten tot cateraars en (zorg)instellingen. Waar mogelijk helpen wij met het bij elkaar brengen van lokale partijen.

De komende tijd zal dit bijvoorbeeld gebeuren in het kader van het project ‘Duurzaam en gezond voedsel voor jong en oud’ (i.s.m. CAH Vilentum, PPO WUR en IVN) met o.a. een conferentie bij het Centrum Biologische Landbouw op 27 november a.s. en twee projecten waarin we samenwerken met o.a. CAH Vilentum voor het Centre of Expertise Food.

In de afgelopen jaren is in de stimuleringprojecten ‘Van Flevolandse Bodem’ en ‘Proef de Smaak van Flevoland’ een distributiesysteem in de regio Flevoland ontwikkeld, waarin horeca-ondernemers, cateraars, zorginstellingen en maaltijdfabrikanten dagelijks Flevolandse, waar mogelijk biologische, seizoensgroenten en aanvullende producten bezorgd krijgen. Afhankelijk van de wens van de klant, worden de gecertificeerde producten ook gewassen/gesneden geleverd.

Ingrid Cremer, www.biologischelandbouw.org


Water Footprint Network

Winnie Gerbens Leenes, www.waterfootprint.org

Natuur- en Milieufederatie Zuid Holland

Alex Ouwehand, www.milieufederatie.nl

Ecolife in Leuven

stijnbruers

(Stijn was het tweede deel van de middag aanwezig. Ecolife is de motor achter verschillende voetafdrukscans. Voor een aantal van ons erg leuk hem hier ook te ontmoeten! Zie ook zijn nagekomen bericht hieronder.)

Stijn Bruers, www.ecolife.be

Links: