Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Dutch Overshoot Day (1 april 2024)
 Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag (van 2022)
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
  Earth Overshoot Day (13 augustus)
  20150605_De Grote Transitie
  Bevolking en Quotering (mei)
  Provincies en Voetafdruk (mei)
  Juichen (maart 2015)
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

Meer provincies actief met de Voetafdruk

Het begon in Friesland. Al enkele jaren wordt daar door de Milieufederatie Friesland, in samenwerking met de Provincie, via de regionale kranten een meting gedaan van de gemiddelde Friese Voetafdruk. In 2012 werd voor het eerst een verkleining van 0,5 ha van die gemiddelde Voetafdruk gemeten. Die kan verklaard worden door de vele campagnes (op het gebied van afval en hergebruik, energie, kleding en voeding) die in Friesland zijn gevoerd.

Geïnspireerd door het meerjarenproject in Friesland zijn nu ook Voetafdrukprojecten gestart in de provincies Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel. Utrecht en Zuid-Holland zijn nog in voorbereiding. Zie de site waar de inwoners van de diverse provincies hun eigen Voetafdruk meten en het Voetafdrukfilmpje kunnen zien: www.voetafdruknederland.nl.