Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 Halvering Voetafdruk in 2030, (december 2022)
 Adres aan Staatscommissie (september 2022)
 Presentatie CO2-budgetten Duurzame Doorbraak (25 maart 2022)
 Dag van het Natuurlijk Kapitaal (19 februari 2022)
 Petitie CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen (11 januari 2022)
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
  Earth Overshoot Day (13 augustus)
  20150605_De Grote Transitie
  Bevolking en Quotering (mei)
  Provincies en Voetafdruk (mei)
  Juichen (maart 2015)
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

filmStart van De Grote Transitie-campagne

Op 5 juni ging in Utrecht de campagne 'De Grote Transitie' van start van het Platform Duurzame en Solidaire Economie. Er is een Manifest uitgebracht met daaraan gekoppeld 10 punten voor een samenhangende nieuwe economie. Voor alle 10 punten worden vervolgactiviteiten georganiseerd vanaf september 2015.

Punt nr. 5, geschreven door Jan Juffermans, gaat over de eenzijdige focus op de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en bepleit het gebruik van een dashboard met meer indicatoren (zoals de Voetafdruk) om welvaart en welzijn goed te kunnen meten. Ook ging in Utrecht het campagnefilmpje in première met George van Houts (van het theaterstuk 'Door de bank genomen'), econoom Irene van Staveren en politicus Jan Terlouw. Zie het Manifest, de 10 punten (met toelichtingen) en het filmpje op www.degrotetransitie.nl.