Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 Halvering Voetafdruk in 2030, (december 2022)
 Adres aan Staatscommissie (september 2022)
 Presentatie CO2-budgetten Duurzame Doorbraak (25 maart 2022)
 Dag van het Natuurlijk Kapitaal (19 februari 2022)
 Petitie CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen (11 januari 2022)
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
  Noodzaak bevolkingsbeleid (december)
  Domela Nieuwenhuis-lezing (20 november)
  Living Planet Report (oktober)
  Quoteren van schaarse delfstoffen (17 oktober)
  Earth Overshoot Day (8 augustus)
  Breed Welvaartsbegrip (april) document opslaan
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

Domela Nieuwenhuis-lezing 2016

Op 20 november 2016 mocht Jan Juffermans de ?Domela Nieuwenhuis-lezing? houden in het naar hem genoemde museum in Heerenveen. Ondanks code geel die dag ging de lezing (over code rood voor de Aarde) gewoon door. Voor deze gelegenheid had Jan een nieuwe presentatie gemaakt met de titel: 'Naar Footprint Justice?'. De ondertitel: 'Een eerlijke Voetafdruk, een nieuw Mensenrecht' viel binnen het DN-gezelschap in goede aarde. Domela Nieuwenhuis was uitgever van het tijdschrift 'Recht voor Allen' en was ook vredes-activist.

Voetafdruk op Aarde

Ieder mens gebruikt een gedeelte van de ruimte op Aarde. Hoeveel ruimte hangt af van iemands consumptie en leefstijl. Met behulp van de Ecologische Voetafdruk zijn we in staat om met één getal, uitgedrukt in mondiale hectares, aan te geven hoeveel oppervlakte Aarde dat per persoon is.

Een eerlijke Voetafdruk, een nieuw Mensenrecht?

Onze grote Ecologische Voetafdruk op Aarde is een hoogst actuele mensenrechtenkwestie geworden. Juffermans ging in op de geschiedenis van het denken over de mondiale gebruiksruimte, het Voetafdrukmodel en de toepassingsmogelijkheden ervan. Daarbij kwamen o.a. de voetafdrukken van steden, landen, bedrijven en producten aan de orde, maar ook de vraag wat een Eerlijk Aarde-aandeel is.