Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 Halvering Voetafdruk in 2030, (december 2022)
 Adres aan Staatscommissie (september 2022)
 Presentatie CO2-budgetten Duurzame Doorbraak (25 maart 2022)
 Dag van het Natuurlijk Kapitaal (19 februari 2022)
 Petitie CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen (11 januari 2022)
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
  Milieudefensie en bevolkingsbeleid (9 december 2017)
  Conferentie Eco-sufficiency, Brussel (20 november 2017)
  Hans Lyklema overleden (31 oktober 2017)
  Earth Overshoot Day (2 augustus 2017)
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

Milieudefensie en Bevolking

Motie over bevolking aangenomen!

Vijf leden van de Werkgroep Voetafdruk Nederland stelden een ‘Actuele motie’ op over het bevolkingsvraagstuk voor de ledenvergadering van Milieudefensie op 9 december 2017. In de motie wordt verwezen naar twee recente onderzoeken waarin scherp naar voren kwam dat bevolkingsbeleid hard nodig is om de snelle klimaatontwrichting nog enigszins binnen de perken te kunnen houden.

De motie, mede ondertekend door nog 9 personen, werd tijdens de vergadering in Utrecht door de voorzitter voorgelezen. Vervolgens kreeg Jan Juffermans het woord om de urgentie van het bevolkingsvraagstuk én de relatie met o.a. het vraagstuk van de klimaatontwrichting nader toe te lichten. Daarbij wees hij ook op de recente noodkreet van 15.364 wetenschappers uit 184 landen om de ecologische degradatie van de Aarde te stoppen. Er werd geen discussie gehouden, want die wordt opgeschort tot de volgende ledenvergadering in juni 2018. Het bestuur raadde evenwel de motie af, maar bij de stemming bleek dat er 45 mensen vóór de motie stemden en 30 tegen. Er zal in de komende maanden overleg plaatst vinden over wat en hoe Milieudefensie met de aangenomen motie haar beleid kan verbreden en versterken.

Zie de hele tekst en de namen van de ondertekenaars hier (pdf 270kb).