Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 Halvering Voetafdruk in 2030, (december 2022)
 Adres aan Staatscommissie (september 2022)
 Presentatie CO2-budgetten Duurzame Doorbraak (25 maart 2022)
 Dag van het Natuurlijk Kapitaal (19 februari 2022)
 Petitie CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen (11 januari 2022)
 2021
 2020
 2019
  IPCC Oceanen en Cryosfeer (september)
  Earth Overshoot Day (29 juli)
  Ecological Footprint Book (juli)
  Rethinking Economics (18 mei)
  EU Overshoot Day (10 mei)
  IPBES rapport Biodiversity (juni)
  WRR-advies gevraagd over onze mondiale voetafdruk en mensenrechten (22 januari)
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

Groei-economie ter discussie

In het IPBES-rapport (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) wordt onze groei-economie ter discussie gesteld. Er moet ‘een fundamentele, systeem-brede herbezinning van technologische, economische en maatschappelijke factoren, inbegrepen denkpatronen, doelstellingen en waarden’ plaatsvinden. Dit vereist een wereldwijde inspanning die volgens Laurence Delina vergelijkbaar is met de mobilisatie tijdens oorlogstijd. Coördinerend hoofdauteur is prof. Ingrid Visseren van de Radboud Universiteit Nijmegen

IPBES (2019). Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem-Services.

Dowload dit pittige IPBES rapport