Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Dutch Overshoot Day (1 april 2024)
 Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag (van 2022)
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 2022
 2021
 2020
  De Traanrede (16 september)
  Korte ketens, advies aan minister Schouten (juli)
  SER-advies biomassa (juli)
  Manifest Nederland na Corona (april)
  Flatten the Footprint Curve (april)
  Environmental Emergency Plan Template Project (maart)
  Living Planet Report over de natuur in Nederland (januari)
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

Flatten the curve

Ondertekend door het Sustainable Fashion Forum wordt deze grafiek verspreid:

flattenthefootprintcurve

Aangenomen dat "climate risks" gelijk op gaan met de Voetafdruk van de mensheid, geldt deze grafiek ook voor het Voetafdrukmodel.

Net als bij het Corona-virus zou moeten worden geprobeerd om de piek van de Voetafdruk af te vlakken en onder het gevaarlijke niveau te houden. Hoe laag ligt dit plafond? Heel laag, heel veel lager dan de huidige Voetafdruk.

@hoedan

Na de Corona-crisis zullen wij ons, niet alleen individueel maar vooral ook collectief, moeten beraden op stappen om dit te bereiken.

Wij noemen er een paar:

  • Bevolkingskrimp, al heeft dat slechts op langere termijn effect
  • Een zuiniger leefstijl voor iedereen, met name in het rijke Westen
  • Radicale regionalisering, minder gesleep met spullen over de Aarde
  • Decimeren van vlees- en visconsumptie
  • Stoppen met vliegen
  • Stoppen met 5G en verbieden van het "mijnen" van cryptomunten