Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 Halvering Voetafdruk in 2030, (december 2022)
 Adres aan Staatscommissie (september 2022)
 Presentatie CO2-budgetten Duurzame Doorbraak (25 maart 2022)
 Dag van het Natuurlijk Kapitaal (19 februari 2022)
 Petitie CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen (11 januari 2022)
 2021
 2020
  De Traanrede (16 september)
  Korte ketens, advies aan minister Schouten (juli)
  SER-advies biomassa (juli)
  Manifest Nederland na Corona (april)
  Flatten the Footprint Curve (april)
  Environmental Emergency Plan Template Project (maart)
  Living Planet Report over de natuur in Nederland (januari)
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

170 wetenschappers: vijf voorstellen voor Nederland na Corona

In een plaatje samengevat:

manifest

De Werkgroep Voetafdruk Nederland heeft dit link(Manifest 5 voorstellen voor Nederland na corona.pdf, manifest) (pdf 96kb) mede ondertekend. Het is door 170 in Nederland werkzame wetenschappers ondertekend.

There is also an link(Planning for Post-Corona - April - V6a.pdf, English translation of this manifest) (pdf 108kb)

En er zijn inmiddels ook een Duitse en een Zweedse vertaling in omloop.

Tekent u s.v.p. de petitie aan de Tweede Kamer, met dezelfde inhoud als het manifest.

Schattingen van het aantal doden door klimaatverandering:

In het manifest staat nu deze tekst: “... dat de gevolgen van klimaatverandering tussen 2030 en 2050 naar verwachting een extra 250.000 doden per jaar zullen veroorzaken.”

Dit officiele getal van de WHO lijkt ons helaas een veel te laag aantal:

In het ebook ‘Mijn hemel!’ op deze site wordt verwezen naar de ‘Climate Vulnerability Monitor 2012’. Per jaar vielen er toen al 400.000 zogenaamde ‘climate deaths’ door de mondiale klimaatontwrichting. Dat aantal zal nu zeker nog hoger zijn. Hoeveel doden er door de klimaatontwrichting tussen 2030 en 2050 zullen vallen is onmogelijk in te schatten, omdat het zeer afhankelijk zal zijn van het beleid nu en verder.

Voor vragen hierover kunt u mailen met .