Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 Halvering Voetafdruk in 2030, (december 2022)
 Adres aan Staatscommissie (september 2022)
 Presentatie CO2-budgetten Duurzame Doorbraak (25 maart 2022)
 Dag van het Natuurlijk Kapitaal (19 februari 2022)
 Petitie CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen (11 januari 2022)
 2021
  Boekbespreking Fons Jena, We zijn met te veel
  Earth Overshoot Day, 29 juli
  CO2 op de bon, 14 juli
  Snelle halvering voetafdruk, 13 juli
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

Snelle halvering Nederlandse voetafdruk noodzakelijk

Het VN-panel voor biodiversiteit (IPBES) riep op tot het veranderen van de huidige manier van consumeren en produceren om het wereldwijde verlies aan biodiversiteit tegen te gaan.

Het Kabinet heeft als reactie hierop het streefdoel geformuleerd om de mondiale voetafdruk van de Nederlandse consumptie te halveren in 2050. Het Planbureau voor de Leefomgeving, PBL, maakte daarna een notitie over die halvering, met de titel ‘Halveren van de Nederlandse Voetafdruk’.

De Werkgroep Voetafdruk Nederland en het Platform Duurzame en Solidaire Economie vinden dat jaartal 2050 echter véél te laat. Dat zou 2030 moeten zijn. Jan Juffermans publiceerde er een artikel over.