Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Dutch Overshoot Day (1 april 2024)
 Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag (van 2022)
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 2022
 2021
  Boekbespreking Fons Jena, We zijn met te veel
  Earth Overshoot Day, 29 juli
  CO2 op de bon, 14 juli
  Snelle halvering voetafdruk, 13 juli
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

Snelle halvering Nederlandse voetafdruk noodzakelijk

Het VN-panel voor biodiversiteit (IPBES) riep op tot het veranderen van de huidige manier van consumeren en produceren om het wereldwijde verlies aan biodiversiteit tegen te gaan.

Het Kabinet heeft als reactie hierop het streefdoel geformuleerd om de mondiale voetafdruk van de Nederlandse consumptie te halveren in 2050. Het Planbureau voor de Leefomgeving, PBL, maakte daarna een notitie over die halvering, met de titel ‘Halveren van de Nederlandse Voetafdruk’.

De Werkgroep Voetafdruk Nederland en het Platform Duurzame en Solidaire Economie vinden dat jaartal 2050 echter véél te laat. Dat zou 2030 moeten zijn. Jan Juffermans publiceerde er een artikel over.