Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Dutch Overshoot Day (1 april 2024)
 Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag (van 2022)
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 2022
 2021
  Boekbespreking Fons Jena, We zijn met te veel
  Earth Overshoot Day, 29 juli
  CO2 op de bon, 14 juli
  Snelle halvering voetafdruk, 13 juli
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

Earth Overshoot Day 2021 valt op 29 juli

Helaas, Earth Overshoot Day vindt dit jaar weer veel te vroeg plaats; vanaf 1 januari tot vandaag heeft de mensheid net zoveel van de natuur gebruikt als de planeet dit hele jaar kan regenereren. Overshoot versnelt de uitputting van de Aarde en brengt alle landen in gevaar, vooral landen die een ecologisch tekort hebben, zoals Nederland.

Deze keer hebben we nauw samengewerkt met het Global Footprint Network vanwege de speciale Nederlandse versie van deze aankondiging, en het internationale persbericht, inclusief een aankondiging van de nieuwe samenwerking met de Universiteit Wageningen. Het gaat om een vierjarig project over de mogelijkheden om de wereldbevolking te voeden binnen de ‘planetary boundaries’, ofwel de grenzen van de mondiale ecosystemen.

Twee interessante grafieken:

Zie onderstaande twee grafieken. De eerste geeft de berekeningen van Earth Overshoot Day voor verschillende landen weer, zoals tot nu toe steeds werd gedaan: de voetafdruk per persoon van een land vergeleken met de biocapaciteit per persoon over de hele wereld gemeten.

De tweede grafiek is voor Nederland nog veel onthullender: de voetafdruk van Nederland wordt hier vergeleken met de biocapaciteit van Nederland.

  • Voor de hele Aarde is de overshoot ongeveer 70%. Dat betekent dat we dit jaar op 29 juli wereldwijd al onze vervangbare grondstoffen voor dit jaar hebben opgebruikt; de rest van het jaar teren we dus in op onze reserves, vooral fossiele brandstoffen.
  • In de eerste grafiek zien we dat de Nederlandse voetafdruk per persoon ongeveer 3,1 keer zo groot is als de wereldwijd beschikbare biocapaciteit per persoon.
  • In de tweede grafiek zien we dat we 6,2 Nederlanden nodig hebben aan biocapaciteit om in onze behoeften, de voetafdruk, te voorzien. Dit geeft een Nederlandse overshoot van 520%, waardoor de Nederlandse Overshoot Day op 28 februari valt.

hoeveelaardes   hoeveelnederlandheeftnederlandnodig