Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Onze Voetafdruk
 Mijn hemel
 Aarde
 Ecologica
 Living planet report
 Discussienota
 Bevolking
 Budgetteren
 Gemeenten
 Energie
 

Bevolking

Bevolkingspolitiek is helaas nog steeds een beladen begrip. Zoals in onze eerste Discussienota wordt bepleit, zou zowel de omvang van de bevolking (wereld, Nederland, ...) als de voetafdruk per persoon moeten verminderen.

Gelukkig wordt het knelpunt van de mondiale bevolkingsgroei nu al in meer programma’s en discussies behandeld en besproken. Dat het ons beslist niet gaat om ‘Chinees dwangbeleid’ blijkt uit onze "notitie, geactualiseerd in augustus 2019". Wij doen in deze notitie voorstellen om de bevolkingsgroei af te remmen en vervolgens om te zetten in een krimp, zonder dwang!

Welke politieke partij durft als eerste ons standpunt over te nemen en verder uit te dragen?

Anderen over een noodzakelijke bevordering van "negatieve bevolkingsgroei":

fonsjena

  • Sir David Attenborough: "Population growth has to come to an end", zie Population matters, en: "Every single environmental and social problem on this finite planet becomes more difficult and ultimately impossible to solve with even more people." (overpopulation-project.com)
  • Rob Hengeveld: "Al deze tendensen (groeiende hoeveelheid afval, opraken grondstoffen, opwarming Aarde), zijn zowel onderling van elkaar afhankelijk als ook van die in twee centrale factoren, de groei van onze mondiale aantallen en het grondstofverbruik en de daarmee verbonden afvalproductie per hoofd van de bevolking. Deze laatste factoren zijn doorgaans wel als zorgwekkend erkend, maar ze zijn om ethische redenen erg lastig aan te pakken." Zie Wildgroei.
  • Generaal Tom Middendorp, commandant der strijdkrachten: "(...) een combinatie van enerzijds grondstoffen die opdrogen waardoor je tekorten krijgt, anderzijds overbevolking (…) geeft spanningsvelden rond schaarste en die schaarste gaat alleen maar toenemen." (Op de vraag van Coen Verbraak: "wat ziet u als de grootste bedreiging van de wereldvrede?", in het programma Kijken in de ziel, Militairen van 21 augustus 2017.)
  • Ephimenco schreef op 2 januari 2024 in zijn column in Trouw over de demografische transitie. Het uitblijven, en niet onderkennen van de noodzaak ervan, is de olifant in de kamer. Niet meer een geboorteoverschot maar een migratieoverschot zorgt voor een "menselijk piramidespel" in Nederland. Daarbij gaat het nauwelijks om vluchtelingen, maar vooral om arbeidsmigranten. Hier een afbeelding van het artikel:
    ephimencodemografischetransitie20240102.
    Zie desgewenst: de demografische transitie (Voor abonnees van Trouw).