Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Onze Voetafdruk
 Mijn hemel
 Aarde
 Ecologica
 Living planet report
 Discussienota
 Bevolking
 Budgetteren
  Quota mechanisms
 Gemeenten
 Energie
 

Budgetteren van CO2-uitstoot

Of je het nu quoteren, rantsoeneren of budgetteren noemt, in alle gevallen wordt beoogd om het gebruik van fossiele brandstoffen en de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot te beperken tot wat in internationale verdragen is overeengekomen. Het budgetteren van CO2 kan gelden voor Nederland, maar hopelijk ook voor andere landen, en voor bijvoorbeeld de hele EU.

Quoteren is het evenredig verdelen van middelen, dus met een verdeelsleutel. Bijvoorbeeld, de winst van een bedrijf over zijn werknemers.

Rantsoeneren is het verdelen van middelen wegens de schaarste of schadelijkheid ervan. Dat gebeurt doorgaans door te quoteren, dus die term wordt vaak voor rantsoeneren gebruikt.

Budgetteren is het verdelen volgens een begroting of (in het Engels) een voorraad die doorgaans beperkt is, maar niet per se schaars, zoals bij rantsoeneren. Bijvoorbeeld, het jaarlijks CO2-budget dat mag worden uitgestoten door Nederlandse huishoudens, bedrijven en overheden.

Petitie

Op 11 januari 2022 presenteerde de Werkgroep Voetafdruk Nederland een petitie aan de vaste Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat, met als titel: CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Helaas moeten we constateren dat de Tweede Kamer met deze petitie niets heeft gedaan.

Historie

Door de Werkgroep Voetafdruk Nederland is een tweede discussienota voltooid, op 18 juni 2014: Dicht de kloof tussen economie en milieu met quotering (pdf 126kb).

In deze nota wordt de spagaat tussen milieu en economie beschreven, en wordt voorgesteld om uit deze spagaat te komen door het invoeren van een quoteringssysteem.

En al eerder, tijdens het symposium "One Planet is the Limit" in Leiden op 13 mei 2009 presenteerde Bert Vink zijn plan voor het invoeren van Balansgeld " (pdf, 600 kb). Nog steeds actueel en zeer de moeite van het lezen waard!

Anderen over de noodzaak van CO2-budgetteren:

  • Richard Heinberg van het Post Carbon Institute: "This in turn would probably entail redesigning financial and monetary systems so they do not require growth, supplementing GDP with quality-of-life indicators, rationing energy with a tradable quota system, enacting policies to gradually reduce population, and directing an ever-increasing share of continuing fossil fuel consumption to the industrial processes necessary to build the slower, more localized, renewable energy infrastructure of the future.".
  • Johan Rockström, de man van het Planetary Boundaries-model en het Stockholm Resilience Institute: "Sharing finite planetary budgets will require fundamental value changes. Planetary regulation needs to spur innovation and technological breakthroughs. Ethical norms need to evolve to embrace a universal belief that all's in the world have the right not only to an equitable share of the available environmental space, but also to a stable and healthy environment.". Zie Great Transition.org.
  • Shaun Chamberlin: "TEQs is an electronic system that would ensure fair access to energy for all, guarantee that a nation meets its emissions reductions targets, and support the active participation and cooperation of citizens and all other energy users in rapidly reducing our reliance on fossil fuels". Zie www.teqs.net.
  • HenriĆ«tte Prast, hoogleraar gedragseconomie aan de Tilburg Universiteit: "Het is opmerkelijk hoeveel mensen bezwaren weten te bedenken. Natuurlijk zijn die er ook. Maar kijk liever hoe we dit werkend kunnen krijgen." (Volkskrant, 16 februari 2018)