Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Onze Voetafdruk
 Mijn hemel
 Aarde
 Ecologica
 Living planet report
 Discussienota
 Bevolking
 Budgetteren
 Gemeenten
 Energie
 

Historie: acht gemeenten lopen voorop

Acht gemeenten in Nederland hebben in 1999 als eerste de gemiddelde Voetafdruk van hun inwoners berekend. Dat gebeurde in het kader van een landelijk proefproject van De Kleine Aarde. Deze voorlopers zijn:

  • Bergen op Zoom,
  • 's-Hertogenbosch,
  • Den Haag,
  • Leidschendam,
  • Nieuwegein,
  • Pijnacker,
  • Wymbritseradiel en
  • Zoetermeer.

Hun Voetafdrukken bleken goed aan te sluiten bij het landelijk gemiddelde, maar er waren ook opmerkelijke verschillen. Van de resultaten is een uitvoerig verslag gepubliceerd. Zie daarvoor de oude site van de Voetafdruk van De Kleine Aarde (via de home page), onder het kopje ‘Rapporten Gemeenten’.

Na deze acht gemeenten hebben vele andere gemeenten in binnen- en buitenland hun Voetafdruk laten meten. Het meest belangrijke voorbeeld is Londen, mede omdat het Footprintrapport tot opmerkelijk nieuw beleid heeft geleid, bijvoorbeeld op het gebied van een forse belasting op het autogebruik in het centrum en de promotie van duurzame voedselproductie in de regio van Londen. Ook is het beleid van Londen voor de toekomst uitgestippeld op basis van de doelstelling dat de gemeente Groot-Londen in 2050 een duurzame voetafdruk heeft!