Welkom op de website van Werkgroep Voetafdruk Nederland, De Werkgroep Voetafdruk Nederland ijvert voor een duurzame wereld

Partner van het
globalfootprintnetwork

Lid van
weall-members-icon

en in Nederland van de
duurzamedoorbraak


Aanmelden nieuwsbrief:


Lees het eBook van Jan Juffermans:

eBook Mijn hemel! wat gebeurt er op aarde?

Lees ook:
Ecologica door Hans Meek


En het:
Living Planet Report


Ga naar de oude site van De Kleine Aarde:
voetenbank.nl


De Werkgroep Voetafdruk Nederland geeft informatie over de Mondiale Voetafdruk en de beperkte Biocapaciteit van de Aarde.

De mens blijkt meer te gebruiken dan de Aarde duurzaam opbrengt. Deze “overshoot” kan worden teruggedrongen door het aantal geboortes te beperken en door grenzen te stellen aan de consumptie per persoon.

U vindt op deze website:

Historie

Het model van de Mondiale Ecologische Voetafdruk werd in 1996 gelanceerd in Canada. Sinds 1998 gebruikte De Kleine Aarde het model voor educatie en voorlichting. De Werkgroep Voetafdruk Nederland (WVN) werd opgericht in 2008 en heeft de informatievoorziening over de Voetafdruk op deze site voortgezet nadat De Kleine Aarde was opgeheven.

De vorige website, voetenbank.nl, is nog te raadplegen met informatie tot 2010.

Wat moet er gebeuren?

Volgens berekeningen van de Mondiale Voetafdruk gebruiken we meer van de Aarde dan zij duurzaam kan opbrengen. Deze overshoot begon rond 1970 en neemt nog steeds toe. Voor het welzijn van een toenemend aantal mensen in de wereld, en vooral ook voor een leefbare wereld voor generaties die na ons komen, is het noodzakelijk om de overshoot terug te dringen.

Bijna iedereen is het hier wel over eens. Maar concrete maatregelen lijken moeilijk van de grond te komen. Sommigen vinden dat we het kapitalisme moeten afschaffen, of dat we een dictator nodig hebben om de juiste acties te ondernemen. Wij denken dat onderstaande maatregelen door onze overheid genomen kunnen worden zodra daar een politieke meerderheid voor is. Uiteraard is het nodig om 'van onder op' naar draagvlak te zoeken.

1. Beperken en eerlijk verdelen

Door op consumentenniveau het gebruik van fossiele energie of CO2, of - meer integraal - de Voetafdruk eerlijk te verdelen en geleidelijk aan te beperken tot wat in relatie tot onze beschikbare uitstootmogelijkheden dan wel biocapaciteit nog acceptabel is, zetten we een daadwerkelijke rem op de mondiale overshoot. Dit heet budgetteren, quoteren of rantsoeneren. Zie verder op deze website.

2. Duurzame energie

Door het gebruik van duurzame energie te stimuleren en de winning van grondstoffen, zoals metalen en fossiele brandstoffen te beperken, zie 1, kunnen we een stap zetten in de richting van een duurzamere samenleving, de biodiversiteit bevorderen en de ontwrichting van het klimaat enigszins tegenhouden.

3. Minder mensen

Alle lokale en mondiale problemen worden versterkt door onze immer toenemende bevolkingsomvang. Bij minder mensen in Nederland, de Europese Unie en op Aarde, zullen meer voedsel, energie en andere grondstoffen, ook schone lucht en zoet water, beschikbaar blijven. Een kleinere bevolkingsomvang, krimp dus, kan op vrij korte termijn bereikt worden door het stimuleren van kleinere gezinnen, met bij voorkeur geen of één kind. De overheid kan dit vooral door voorlichting en beleid uitdragen, zonder dwang. Zie verder op deze website.

4. Minder vlees, vis en zuivel

Deze stap geeft op voedselgebied een enorme vermindering van de overshoot. Het regenwoud van Zuid-Amerika kan ermee gespaard worden en er worden minder broeikasgassen uitgestoten. De overheid kan, onder andere door voorlichting, deze 'eiwittransitie' stimuleren. Ook zou veeteelt strikt beperkt moeten worden tot wat de lokale grond aan veevoer opbrengt en dient alle intercontinentale handel van soja en ander veevoer te worden verboden. Zie verder op deze website.

5. Ingrijpen in het economisch systeem

De groei-economie met het huidige financiële systeem belemmeren een duurzame financiële huishouding, doordat teveel geld virtueel is en door private banken wordt gecreëerd. Virtuele verliezen moeten door de reële economie worden opgehoest. Dit probleem kan aangepakt worden door onder meer de volgende drie ingrepen:

  • Het creëren van geld slechts in handen leggen van de staat.
  • Banken moeten een veel hogere dekking hebben van het geld dat ze als kredieten verstrekken. Ideaal zou een volledige dekking zijn.
  • Belasting op financiële transacties; hierdoor wordt de flits-aandelenhandel belemmerd.