Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 Halvering Voetafdruk in 2030, (december 2022)
 Adres aan Staatscommissie (september 2022)
 Presentatie CO2-budgetten Duurzame Doorbraak (25 maart 2022)
 Dag van het Natuurlijk Kapitaal (19 februari 2022)
 Petitie CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen (11 januari 2022)
 2021
 2020
 2019
 2018
  Symposium Postfossiele Toekomst (2 oktober)
  20180801_Earth Overshoot Day
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

Symposium Postfossiele Toekomst

Op 2 oktober 2018 organiseerde de Werkgroep Voetafdruk Nederland een symposium onder bovenstaande titel. Met ongeveer 70 zeer geïnteresseerde deelnemers was het een groot succes.

Het symposium werd gehouden in het One Planet Gebouw in Amersfoort, dat naar verwachting meer dan klimaatneutraal gemaakt zal worden.

De middag werd op uitstekende wijze voorgezeten door Rachel Heijne, directeur van de VVM, het netwerk voor milieuprofesssionals.

Presentaties

Presentaties werden verzorgd door

  • Hans Meek, van de werkgroep, en ook auteur van het boek Ecologica. Het verschijnen van dit boek was aanleiding tot dit symposium.
  • Een reactie op zijn presentatie door Natascha Kooijman, ook lid van de werkgroep.
  • Pier Vellinga, hoogleraar in Wageningen en voorzitter van de stichting Urgenda.
  • Ron Wit, van Eneco, en deelnemen aan verschillende "Klimaattafels".
  • Leo van Wissen, directeur van het NIDI.

Verslag en documenten

Artikel in "Milieu"