Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Dutch Overshoot Day (1 april 2024)
 Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag (van 2022)
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
  Earth Overshoot Day (13 augustus)
  20150605_De Grote Transitie
  Bevolking en Quotering (mei)
  Provincies en Voetafdruk (mei)
  Juichen (maart 2015)
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

Earth Overshoot Day 2015: 13 augustus

De dag van de mondiale overbelasting - Earth Overshoot Day - is ruwweg de datum waarop de wereldbevolking de natuurlijke productiecapaciteit van de Aarde voor dat jaar heeft opgebruikt. Daarna gaan we ecosystemen verder uitputten, zoals overbevissing, begrazing tot erosie ontstaat, en ook meer uitstoot van broeikasgassen dan ecosystemen nog kunnen opnemen. Dit jaar komt de berekening uit op 13 augustus. Elk jaar schuift de dag nog een beetje naar voren. Vorig jaar was Earth Overshoot Day op 19 augustus.

Het Global Footprint Network berekende ook dat een wereldwijde reductie van 5% CO2-uitstoot kan zorgen voor het weer naar achter schuiven van de datum met een volle week. Alle hoop is erop gevestigd dat de grote klimaatconferentie in Parijs (december 2015) gaat zorgen voor een dergelijke verschuiving van de jaarlijkse Earth Overshoot Day. Meer informatie: www.footprintnetwork.org.