Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Dutch Overshoot Day (1 april 2024)
 Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag (van 2022)
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
  Twee Prijzen GFN (dec)
  E-book Mijn Hemel > 100.000 (dec)
  Friesland loopt voorop (sept)
  Planbureau en Voetafdruk (sept)
  Ook Akzo-Nobel (aug)
  Overshoot day (22 aug)
  Gemeente Tilburg (juni)
  Voedselafdruk nieuw (mei)
  201203_Resource Cap Coalition
  Mijn hemel (20 maart)
  Taskforce Biodiversiteit (jan)
 2011
 2010
 2009
 

Voetafdrukrapport van Planbureau

In september van dit jaar publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het rapport "De Nederlandse Voetafdruk op de wereld: hoe groot en hoe diep?".

Goed is dat hierin uitdrukkelijk wordt verwezen naar het rapport ‘Groene Groei’ van de taskforce biodiversiteit en de doelstelling van een halvering van de Voetafdruk in 2030.

Aan het eind wordt het volgende opgemerkt:

Het duurzaamheidsbeleid van de overheid zet in op het verminderen van de effecten op milieu en natuur in productiegebieden, en op een efficiëntere productie. Veranderen van het consumptiepatroon is geen onderdeel van het huidige beleid voor de Voetafdruk.