Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 Halvering Voetafdruk in 2030, (december 2022)
 Adres aan Staatscommissie (september 2022)
 Presentatie CO2-budgetten Duurzame Doorbraak (25 maart 2022)
 Dag van het Natuurlijk Kapitaal (19 februari 2022)
 Petitie CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen (11 januari 2022)
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
  De Groene Schreeuw (5 juni)
  Wildgroei (4 april)
 2012
 2011
 2010
 2009
 

Boekpresentatie Wildgroei van Rob Hengeveld

hengeveldwildgroei

Op 8 april 2013 werd het boek Wildgroei, de Nederlandse vertaling van het boek Wasted World, van Rob Hengeveld gepresenteerd in Museum Boerhaave in Leiden.

In dit boek beschrijft Rob Hengeveld de oplopende milieuproblemen die voor het overgrote deel te wijten zijn aan het grote aantal mensen op Aarde. Het is daarmee geen optimistisch boek, immers, het zo noodzakelijke terugdringen van ons bevolkingsaantal is lastig en slechts op lange termijn te realiseren. Hengeveld wijst ook steeds op het belang van het verkleinen van de voetafdruk per persoon en wijst bovendien op de gegroeide extra complexiteit van de samenleving als gevolg van de grote bevolkingsdruk. Het boek geeft een zeer uitgebreide en zorgvuldige analyse van de situatie waarin wij op onze planeet Aarde verkeren.


Marianne Thieme

Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Marianne Thieme, partijleider van de Partij voor de Dieren. Zij reageerde als volgt:

mariannethiemeneemtheteersteexemplaarvanwildgroeiinontvangst

Zij begon haar reactie met bewondering uit te spreken voor het werk van Hengeveld. Het is niet gemakkelijk onderwerpen als overbevolking en anders gaan leven aan de orde te stellen.

De Partij voor de Dieren gaat ook taboes niet uit de weg, zoals kritiek op de focus op economische groei als oplossing voor de crises en het pleiten voor minder vis- en vleesconsumptie. En het blijkt ook te werken; nog maar 1/3 van de Nederlanders eet nu elke dag vlees. Thieme wil hier in het westen inzetten op een drastische verkleining van de voetafdruk door de overconsumptie aan te pakken. Voor een plantaardig dieet is substantieel minder grondstoffen, water en grond nodig. Zij verwacht dat mensen die bewust een ander consumptiepatroon kiezen, ook in bredere zin bewuster omgaan met hun kinderwens.

Het beleid voor ontwikkelingslanden moet veel meer dan nu het geval is, gericht zijn op de versterking van de positie van vrouwen om zo regie over hun eigen leven te verkrijgen en op voorlichting over family planning.


Blogs van Rob Hengeveld

In de afgelopen maanden heeft Rob Hengeveld een groot aantal "stukjes" geschreven over allerlei aspecten die in het boek aan de orde komen en ook over zaken die in het boek nog niet eens aan de orde zijn gekomen. Ook gaat hij in op kritiek die op sommige uitspraken in zijn boek is geleverd, zoals over het inhumane aspect van bevolkingspolitiek. Hier is een link naar al zijn blogs.

Voetafdruk = Bevolking x Voetafdruk per persoon

De Werkgroep Voetafdruk Nederland hanteert al jaren bovenstaande formule, waarin zowel het belang van het terugdringen van de overbevolking als het verkleinen van de voetafdruk per persoon wordt bepleit. De analyse van Rob Hengeveld maakt eens temeer duidelijk dat we niet om de factor Bevolking heen kunnen, ook al is het een lastig onderwerp (taboe) en werken demografische processen langzaam.